Het kasteel van Reuland uit de 12e eeuw was tot de 18e eeuw een enorm complex. Het huidige ruïnecomplex is nog steeds 55 m bij 65 m groot. Naast de eigenlijke versterkte burcht had het ook een kasteelring en een slotgracht met aan twee kanten een vestingwal. Tot het begin van de 14e eeuw diende het als zetel van de adellijke Reuland-dynastie. De collectie van het kasteel bevat vondsten van plaatselijke archeologische opgravingen.